Fujitsubo Legalis Super R on Subaru Forester SG5

Fujitsubo Legalis Super R on Subaru Forester SG5 На оборотах до 3, 4, 5 и отсечки.

Comments

tommi555wrc: от гуся, на яху

Мастадел Кугенович: Выхлоп от яиц? Где и почем покупали?