Startvision (Hikvision) Reset Password by SADP

วิธีการ รีเซต password DVR หรือ NVR รุ่นใหม่ๆ โดยใช้ SADP Software ซึ่งจะทำการ Export File .xml ออกมาเพื่อส่งไปยังฝ่าย Support และการนำไฟลล์ .xml ที่ได้รับมาเพื่อทำการตั้งรหัสใหม่

Comments

Amonchai Watcharakhuenkhan: ไม่ทราบว่า ไฟล์ที่ส่งไปนัน ส่งไปที่ email ไหนครับ

Your name:

Your comment: