ЎЗБЕКИСТОНДАН КАНЧА ОДАМ РОССИЯГА КЎЧИБ КЕТГАН?

🔴 2017 йилда 22 минг 600 ўзбекистонлик хорижга кўчиб кетган. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔴 РЕКЛАМА хизмати буйича шахсийга ёзинг! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔴 Music: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔴 Манба:

Comments

no comments