Калбларни ларзага солган шер

Comments

Юсуф Бек: АЛХАМДИЛУЛЛОХ! АЛХАМДИЛУЛЛОХ! АЛХАМДИЛУЛЛОХ!

Abduvali Atanboev: Gap yo judayam tasirli manoli sher

Soliha Muqimova: Аллохга шукур.Аллохга шукур.Аллохга шукур.

Юсуф Иброхимович: шундай яхши шерга дизлайк босманглар

Ulugbek Kodirov: Шеърга гап йўқ .
👍👍👍👍👍👍👍

Gulikhayo Khudayberdieva: Овозингиз жуда ширали синглим шер хам гузал сиз укиган шерлардан кунглим жуда таскин топади овозингизга куз тегмасин

Раиса Санакулова: Жуда ажойиб , тарбиявий шьер экан. Хар бир кунимга Аллохимга беадад шукурлар булсин, Амийн. Балки сизда хамма нарса бордир. Уй, жой, машина, яхшигина ойликлик иш, мартабангиз чакки эмас. Хурмату иззатдасиз, угил, кизингиз хам бор. Лекин кимлардир сизу бизни хаетимизни орзу килаетганлар канча. Инсон ким булишидан катьи назар факат узини уйламасдан атрофдаги инсонларга бефарк булмаслиги керак экан. Мен истардимки, албатта барчамиз истаймиз, ер юзида, дунеда тинчлик булсин. Хеч ким огир дардга чалинмасин, Амийн. Хеч ким ватансиз, уй - жойсиз колмасин, болалар етим булмасин, Амийн. Аелларимиз бева булиб колмасин, Амийн. Барча согу саломат булсин, Амийн. Барчамиз Аллохга шукур килишни ва сабр килишни унутмайлик. Аллохим барчамизни уз панохида асрасин, Амийн.

obid barnaev: Ха тугри гап сахарда туруп онажонларимиз ёпган нон билан новвот чой ичиб ха мазза согиндим уша дамларни