ИСМЛАР МАЪНОСИ 3-КИСМ/ISMLAR MANOSI 3-QISM/ИСМЛАР КИТОБИ/УЗБЕКЧА ИСМЛАР/ИСМЛАР МАНОСИНИ БИЛИШ

ИСМЛАР МАЪНОСИ 3-КИСМ/ISMLAR MANOSI 3-QISM/ИСМЛАР КИТОБИ/УЗБЕКЧА ИСМЛАР/ИСМЛАР МАНОСИНИ БИЛИШ Ахлиёр (келиб чикиши аникланманган) БУ исм икки кисмдан иборат булиб биринчи кисми Ахли яъни арабча маъноси хамма, жамоа, барча Ёр эса дўст биродар кадрдон маъноларини англатади. Демак маъно жихатидан барча билан кадрдон деган тушунча келиб чикади. Аниса (арабча) Дўст, ўрток, дугона, суюкли маъноларини англатади. Аъзам (арабча) энг улуг ва энг буюк деган маъноларни англатади. Бу исмнинг узбекона шакли Аъзамжон, Азимжон Бахтиёр (Келиб чикиши арабча ва форс тожикча булиб) Саодат, истикбол ёр булган бола ёки шодон, кунок, бахт саодат кувонч ёр булсин деган маъноларни англатади. Бахтилахон бу исмнинг маъносини хеч бир манбадан топа олмадик лекин шундай булса хам ушбу исм маъносини сураган дустимиз илтимосларини ерда колдирмаган холда уз тахминимизга кура маъносини аниклашга харакат килдик. Демак бу исмни маъносини аниклаш учун исмни булакларга булган холда аниклик киритамиз. Яъни Бахт ила. Исмнинг биринчи булагида Бахт сузини урганадиган булсак арабча маъноси бахтли, саодатли, толеи баланд, бахти юришган ва чиройлик маънлдарни англатади. Ила кушимчаси эса билан маъносини билдиради. Демак хулоса киладиган булсак тахминимизга кура Бахтилахон исми бахти саодати билан келган булсин маъносини англатади. Шуни унутманг ки бу албатта бизнинг тахминимиз холос. Бахридин – (арабча) диннинг нури, ёгдуси, шуъласи, дининг викори, шукухи, ёки диннинг нурли эътикодли, иймонли саодатманд кишиси маъносини англатади. Бехрузбек (форс тожикча) Бахтли саодатли кунда, Шодиёнада тугилган бола ёки бу бола тугилган кунда оиласига якинларига кувонч шодлик олиб келган маъносини англатади. Гулноза (Форс тожик) Гул каби нафис, нозик ёки нозли, жилвали гул, ёхуд гузал ва нозли киз маъносини англатади. Гуландом (форс тожикча) Гулбадан, гулкад, гулбичим, хушбичим, нозик бадан, нозанин, гузал, латофатли маъноларини англатади. Дилдора (форс-тожикча) Дилдан севилган, чин мухаббат сохибаси, дилни ром килувчи ёки рахмдил, жасур довюрак маъноларини англатади. Имрон (арабча) Тириклик, бархаётлик, узок умр курувчи маъносини англатади. Икболжон (арабча) Бахт саодат, омад, порлок келажак, шаклдош исмлар Икболой, Икболхондир. Каримжон (арабча) Карамли, саховатли, кечиримли маъноларини англатади. Камала (келиб чикиши аникланмаган) Бу исм Камола исмининг замонавийлаштирилган шакли булиб асли Камола деб талаффуз килинади. Камола исмини маъносини урганадиган булсак (келиб чикиши узбкча булиб) Камолотга эришган етук инсон деган маънони англатади. Камрон (келиб чикиши аникланмаган) лекин манбаларда келтирилишича Бахтга элтувчи, бахт келтирувчи деган маъноларни англатади. Мухаммад бу исм хеч кандай кушимчаларсиз куланилганида тугридан тугри пайгамбаримиз Махаммад сав нинг исмлари дея кабул килинади. Мухамад исмига кушимча кушилгандагина маъно жихатдан узгариш булади. Бунга мисол тарикасида Анор мухаммад исмини келтирсак кизил холи, норли болани Мухаммад сав куллаб юрсин деган маънони англатади. Мафтуна (арабча) Завклантирувчи, мафтун этувчи, чиройли-жозибали гузал маъноларини англатади. Мухиддин (арабча) динни кулловчи, жонлантирувчи. Динга гузаллик нафосат, бахш этувчи маъноларини англатади. Мухриддин (келибчикиши аникланмаган) манбаларга кура бу исм Динга гузаллик берувчи, мухрловчи, эсда колувчи маъноларини англатади. Махкампулот (келиб чикиши арабча форс-тожикча) Кучли, мустахкам ва жони пулатдек каттик деган маъноларни англатади. Муаттар келиб чикиши арабча булиб Хушбуй, ёкимли хид таратувчи, атир сочувчи. Муаттар хидли деган маънони англатади. Муроджон келиб чикиши арабча булиб муроду максадга интилувчи шахс маъносини англатади. Нуриддин келиб чикиши арабча булиб Дининг ёгдуси, нури, зиёси, дин машъали маносини англатади. Насиба келиб чикиши арабча булиб Ризки рузли, насибали киз, Умри тукин сочинликда бе каму куст утсин, насибали булсин каби маъноларни англатади. Нурали келиб чикиши арабча булиб Келажаги нурли, равшан булиб Али уз панохида асрасин ёки бахш этган бахт омад маъносини англатади. Рахимберди келиб чикиши арабча ва узбекча булиб Рахмдил, шавкатли. Яъни Аллох ато килди маъносини англатади. Сабрина Келиб чикиши аникланмаган. Сабр токатли, Иродали Сабрия исмининг шаклдоши хисобланади. Сирожиддин келиб чикиши арабча булиб Дининг нури, машъали, куёши, нурли, равшан, чиройлик, зебо маъноларини англатади. Шохрух Келиб чикиши форс тожикча булиб Викорли, келишган, чиройлик, зебо ёки шахматдаги шох рухи, Риоятларга кура Темур шахмат уйнаб утирганида угил тугилганини эшитади ва унга Шохрух деб ном беради. Шохжахон Келиб чикиши аникланмаган. Жахонга шох деган маънони англатади. Аммо бу исм исломий нуктаи назардан ножоиз хисобланади ва зеро дунёнинг хукмори ёлгиз Аллох эканлиги сабаб этиб курсатилади. Зулхумор. келиб чикиши арабча булиб Хуморли, кумсалган, орзикиб кутилган киз, ёки дилбар, мафтункор, жозибали маъноларини ангатади.

Comments

Дияна Каримова: Нодира маноси нима

Отабег Мирзоев: ОТАБЕК . ШЕРАЛИ СОДОКАТТ

Inomjon Tunibekov: Inomjon chi

Idealnaya 009: Имрон ва Имрона исмининг маьносиниям айтинг илтимос.

Fgh Dfhbn: Мубина Ансорийни маносини хам айтворилар

Fgh Dfhbn: Мубина Ансорийни маносини хам айтворилар

Бахтиер Хадиев: ИЛТИМОС.МАЛИКА.ВА.Х0ЖИАКБАР.ИСИМЛАРИНИ.АЙТИБ.УТИНГ.

Шухрат Турсунов: Ассалому алайкум илтимос Шухрат Достонбек Дилфуза Дилбар Шахло исимлари маноларини айтинг олдиндан рахмат

Йсламбек Абубакиров: Ассалаума алейкум Абдурасул, Расул, Абдурахим исмларинин маьноси кандай олдиндан рахмат

Дилноза Азимова: ассалому алайкум илтимос Дилноза Ферузабону Отабек исмларни маносини айтсангизлар

Мухидин Салихов: КАРИМЖОН-МАС АБДУКАРИМ БУЛАДИ АДАШМАЙЛАР. ИНСОН БОЛАСИНИ КАРИМ ДЕБ ЧАКИРИШ НОТУГРИ ЧУНКИ КАРИМ АЛЛОХНИ ИСМИ

Mehmet Demir: Assalomu alaykom iltimos

Murod Mirzoabdulloev: iltimos keyingi ko'rsatuvilada Jasmina ismini ma'nosini ham aytinglar oldindan rahmat👍👍👍👌

Hojiakbarhonh2gg Hakimov: Kunazimhoni manosi

Laylo Radjapova: Ассалому алайкум илтмос Умирбек
Лайло
Диана
Длафуруз
Асадбек
Исимларни маносни айтиб беринг кутаман илтмос олдиндан рахмат

Мария Омельяненко: салом менга айтсангиз Зайниддин маносини

Акмал Тагаев: Салом Фаррух ва Зарина исмларини маносини айтингизлар илтимос

Ddjdjdjjdj Djdjjdjdf: As-salomu alaykum Ollox xamisha sizlarni oʻz panoxida oʻzi asrasin. Valijon ismni manosichi iltimos?

Oddiy qizaloq: Ilyos Dilnoza Charos ismlarini manosini ham ayting

Xafiza Axmedova: Жахонгир исмни маносини билиб беринг илтимос олдиндан рахмат