Chuyển đổi hệ tọa độ BL sang XY bằng phần mềm Hhmaps

Quy trình từng bước chuyển đổi tọa độ bằng phần mềm HHmaps các bước chuyển đổi, cách hiển thị điểm lên Google Maps Cập nhật kiến thức trắc địa: http://tracdiapro.com/category/kien-thuc-trac-dia/ Tải phần mềm: http://goo.gl/dXFphm

Comments

Tiệp Trần: Phần mềm này của ai vậy bạn ơi!???

T Tran: Hi,
Mình nhập tọa độ trong sổ hồng vào thử phần mềm HHmaps này thì thấy nó sai lệch hơn 200 m so với Google Map. (trong sổ hồng ghi hệ tọa độ VN-2000)
Có cách nào khắc phục không bạn?