Hướng dẫn phòng ngự trong PES 2017 (Defending Tutorial)

Comments

kennj duy: Chán vãi hết gp và vàng mà đội hình còn bắt gia hạn nua éo choi đc luon

Nguyen Viet: video lay cua PESEP

phuong truong van: có tiếng việt ko ta