Loa Saba acoustic Monitor 140 sx Phát xít Đức. Fb : 094 26 26 836.

- Amly Telefunken HR5000 digital sx Đức. - Loa SaBa Acoustic Monitor 140 loa kiểm âm thời phát xít Đức. * Zalo và facebook : 094 26 26 836. Lh : 094 26 26 836.

Comments

truong tran huu: Ioa hay

Thanh Phamvan: Đôi loa saba giá bao nhiêu vậy anh?